Uppdaterad N/A, hämtad N/A.

Vindhastighet

Mätpunkterna motsvarar vindhastighetssnitt under en tiominutersperiod. Max- och min-hastighet under samma period illustreras genom gråad area. Ökande snittarea tyder på mer instabil vindhastighet.

Vindhastighet

Just nu

Vindkompass

Kompassrosen visar den senast mottagna rapporten från vald mätare och innehåller vindhastighet (snitt, min och max), vindriktning, luftfuktighet och temperatur (nuvarande samt dagens min & max).

Den runda markören längs kompass-skivans yttre ring indikerar vindriktningen och dess färg vindstabilitet under den senaste mätperioden.

Mycket instabil vindriktning Mycket instabil vindriktning.

Instabil vindriktning Instabil vindriktning.

Något variabel vindriktning Något variabel vindriktning.

Stadig vindriktning Stadig vindriktning.

Vindriktning

Vindriktningsfördelning

Relativ fördelning av vindriktning över tid. Ett streck eller en koncentrerad "kon" kring ett vädersträck tyder på stabil vindriktning.

Vindriktning över tid

Detaljerad vindriktning över tid. Linjens lutning är en indikation på vindriktningens trend. Gråade area är ett mått på riktningens stabilitet. En tilltagande snittarea tyder på mer instabil vindriktning.

Tillfälligt ur funktion.

Rådata

JSON

Momentan vinddata kan utläsas i ett format mer lämpligt för tolkning av ett datorprogram. Detta möjliggör att andra applikationer än denna sajt kan dra nytta av insamlad vinddata.

Datan finns tillgängligt i JSON-kodat format. Alla aktiva vindmätare listas i en index-fil, som definierar varje mätares unika ID samt all statisk information.

Historik

Givet en vindmätares unika ID (från index-fil) kan ett par timmars historik hämtas via adress-schemat:

Där <id> skall ersättas med önskad stations ID, som listas i index-filen. T.ex. kan man hämta historik från mätaren 'Svetlana' genom adressen http://vind.minimum.se/api/v3/Svetlana/history.json

Notera att historiken är sorterad efter mätpunkternas datum i fallande ordning, dvs den mest aktuella mätpunkten sorteras högst upp i historik-filen.

Senaste mätpunkten

För applikationer som önskar att läsa ut endast den senaste mätpunkten (av t.ex. bandbreddsskäl) finns denna i filen latest.json, som i övrigt har exakt samma format som historik-filen.

Uppdateringsfrekvens

För tillfället finns inga restriktioner på hur ofta data-filerna kan hämtas. Använd sunt förnuft! Filen uppdateras enligt vindmätarens inställningar (vilket kan utläsas i index-filens "pollrate"-fält för varje station). Det är därför meningslöst att hämta uppdateringar med en högre frekvens än detta intervall. Då och då kan uppdateringar utgå, detta kan bero på att vindmätaren är tillfälligt ur funktion eller att GSM-nätet trollat bort paket på vägen. Det är vanligt att vindmätaren bara är igång dagstid på vintern då solen inte räcker till för att ladda upp batteriet tillräckligt för att klara natten.

Exempel

Klicka här för att visa exempelkod i PHP (krav v4.3.0 eller senare). Exemplet visar hur JSON-indexfilen kan laddas ner, tolkas samt hur data kan hämtas från varje listad station. Klicka här för att provköra exemplet live.

Nedan visas ett exempel på den JSON-data som representerar en mätpunkt hos en vindmätare.

{
 "airtemp_avg": 15.1, 
 "humidity": 100.0, 
 "windspeed_max": 10.0, 
 "num_samples": 4, 
 "air_pressure": 1199, 
 "first_sample": 1313224553, 
 "stationid": "Svetlana", 
 "winddir_stability": 6.0, 
 "windspeed_min": 5.0, 
 "windspeed_avg": 7.5, 
 "winddir_avg": 32.0, 
 "last_sample": 1313225153
}
		

Referens

JSON-filerna genereras av winddb, vars README beskriver varje fält i detalj.

Vindmätarbygge

På denna sidan kommer jag att samla all information kring mitt vindmätarbygge. Tanken är att ta fram en "billig" (billigare) vindmätare som tillhandahåller ungefär samma funktionalitet som de dyrare italienska vindmätarmodellerna, som bl a står på Hammar idag (Svetlana).

Funktioner/Specifikation:

Utläsning av aktuella vindförhållanden:

Wordpress

Wordpress arbetslogg

I arbetsloggen kan du följa vindmätarbygget, den är tänkt att fungera dels som ett nyhetsflöde men även som en minnesdagbok för mer tekniska detaljer och för motiveringar kring designval.

Besök arbetsloggen

GitHub repository

WindWiz GitHub källkodsförråd

I källkodsförrådet hittar du ritningar, elscheman, källkod och datablad för vindmätarbygget.

Besök källkodsförrådet

Copyright Magnus Olsson © 2011-2012. Alla rättigheter förbehållna. Sidan använder en cookie för att lagra senast vald station.